بردسیرگردش و تفریح در بردسیر

آبشار هجین بردسیر

آبشار هجین بردسیر

چشم اندازهای زیبایی از باغ ها و پوشش سبز درختان وحشی به وجود آمده كه جریان آب رودخانه، بر طراوت و جلوه های آن افزوده است.

آبشار هجین در استان كرمان واقع است. در بخش شمالی شهر بردسیر و در میان دشت همواری كه روستاهای هجین، ملك آباد، خالق آباد وآبادی های دیگری كه حاشیه رودخانه هجین شكل گرفته اند؛ چشم اندازهای زیبایی از باغ ها و پوشش سبز درختان وحشی به وجود آمده كه جریان آب رودخانه، بر طراوت و جلوه های آن افزوده است. این جلوه ها با وجود آبشار هجین، دل نوازتر و دیدنی تر شده اند. این رودخانه به سمت كبوترخان و جاده كرمان-رفسنجان ادامه می یابد. محدوده و بستر آبشار هجین را تخته سنگ های پهن در بر گرفته اند و جریان رودخانه با ارتفاعی حدود ۶متر، به حوضچه ای كه در بر كف سخت زمین حاصل آمده، فرو می ریزد. پوشش درخت ها و درختچه ها به خصوص «سرخگزها» بر زیبایی های این محدوده می افزاید.

آدرس : در بخش شمالی شهر بردسیر و در میان دشت همواری كه روستاهای هجین، ملك آباد، خالق آباد وآبادی های دیگری كه حاشیه رودخانه هجین شكل گرفته اند.

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا