کهنوجسوغاتی و خوراکیهای کهنوج

انواع حصیربافی سوغات کهنوج

انواع حصیربافی سوغات کهنوج

۱- حصیر بافی : حصیر را از برگهای خرما درست می کنند بدین شکل که برگهای خرما را جمع می کنند و خشک می کنند سپس آنها را اب می زنند و حصیر می بافند که در خانه های روستا هم هنوز وجود دارد .

۲- درزیر : دَرَزیر در واقع شبیه سبدهای کوچک امروزی است ، در دَرَزیر خرما و رطب تازه می ریزند و آن را سوغاتی از روستا به جاهای دور می برند ، طریقه بافتن آن هم به این شکل بود که ساقه خرما را می بریدند بدون آنکه برگهای خرما را از آن جدا کنند در ابعاد کوچ درست می کردند .

سوَت : سوت را از برگهای خرما در ابعد کوچک ، متوسط و بزرگ درست می کردند . از سوت هنگامی که درختان نخل خرما می شدند برای تکاندن خوشه های خرما در آنها استفاده می کردند .

۳-پریگ : پریگ را هم از برگهای درخت خرما درست می کردند و خرما را در آن می گذاشتند تا در زمستان سال آینده از آن استفاده نمایند .

۴- سواس : نوعی کفش بود که از رشته های نازک تنه درخت خرما بافته می شد .

۵- چیلک : نوعی طناب است که از برگ درخت خرما بافته می شود و خیلی هم محکم است .

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا