استان کرمانمکان های تاریخی کرمانشهر کرمان

خانه اسلامیت استان کرمان

خانه اسلامیت استان کرمان

خانه اسلامیت توسط پدر ابراهیم خان ظهیرالدوله (حاکم کرمان در دوره فتحعلیشاه قاجار) ساخته شده و متعلق به اواخر دورة قاجار می باشد.
طرح اولیه این خانه نیز مانند دیگر خانه های قدیمی دارای حیاط مرکزی می‌باشد که فضاهای زندگی و انبارها و آشپزخانه در اطراف آن و در لایه های مختلف قرار دارند.
با تعریض خیابان دو جبهه جنوب و قسمتی از حیاط مرکزی تخریب گردیده است ولی باقیمانده ساختمان درحال حاضر قابل سکونت بوده و مورد استفاده قرار می گیرد.
باقیمانده ساختمان که شامل دو جبهه شمالی و شرقی می باشد، از نظر تزئینات دارای ارزش می باشد. خانه به صورت یک طبقه و دارای کرسی می باشد. مهمترین بخش بنا جبهه شمالی ساختمان است که از اتاقهای دودری و سه دری و تالار مرکزی تشکیل شده است.
خانه اسلامیت در جوار خیابان شهدای فتح آبادان (آلاشت) و از شرق و غرب به دو کوچه پنج متری منتهی می شود. درحال حاضر مالکیت ملک فوق خصوصی بوده و از آن به عنوان منزل مسکونی مورداستفاده قرار می گیرد. تعمیرات ساختمان توسط مالک بنا صورت گرفته است.

خانه اسلامیت استان کرمان

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا