مراکز درمانی و بیمارستان های کهنوجکهنوج

درمانگاه شبکه ومرکزبهداشت کهنوج 

درمانگاه شبکه ومرکزبهداشت کهنوج

آدرس:  شهر کهنوج میدان ۲۲ بهمن بلوار شاهد

شماره تماس:  ۰۴۳۲۳۱۲۸۰-۴۳۲۳۱۲۷۹

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا