رابراماکن تاریخی رابر

دفینه های ده اشکان رابر

دفینه های ده اشکان رابر

ده اشکان سیه بنوئیه رابر از زمان اشکانیان وجود داردکه بیشتر انها در زمان حکومت محمد رضا شاه به وسیله آمریکایی هابه غارت رفته است از جمله عقیق های درشت مخصوصا یک یاقوت سرخ که عکس آذر میندخت وپوران دخت به طول ۵سانتی متر در دو طرفش منقوش بوده ویک کفنی زربفت که متعلق به یکی از سلاطین اشکانی بوده است.

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا