ارزوئیهروستاهای ارزوئیه

روستای باغبرج ارزوئیه

روستای باغبرج ارزوئیه

این روستادرفاصله ۴۵ کیلومتری ارزوییه (کرمان)به طرف جیرفت قراردارد.
درفصول گرم سال باغبرج باهوای دلپذیروچشمه سارهای خنک وباغهای زردآلوپذیرای میهمانان وگردشگران است.
جمعیت این روستادرحدود۵۰۰ نفراست که اکثرایابازنشسته معادنندویاشاغل،امادرعین حال کشاورزی ودامداری رونق خاصی دارد.
بخش خصوصی درباغبرج معادن کرومیت ومنگنززیادی راراه اندازی نموده است،امابااین درامدها قدمی درراه رفاه مردم برداشته نشده است.
نام خانوادگی مردم ساکن باغبرج اسکندری نسب میباشد که یکی ازطوایف قدیمی جیرفت است.مردم این طایفه ازنوادگان مردی بنام کربلایی باران میباشند که مزاراودرباغبرج دردامنه ای بسیارزیباومملوازدرختان زیبای اورس وبادام کوهی میباشد
دربین مردم باغبرج ومناطق اطراف دارای احترام خاصی میباشدوتاریخ فوت اوسال۱۲۲۴هجری قمری ذکرشده است.
پوشش گیاهی منطقه نیز ازدرختان اورس کهکم،بادام کوهی،وبنه میباشد
حیواناتی مانندگرگ روباه وکفتاروبزکوهی وازپرندگان کبک تیهو،دارکوب وهدهد وبلبل به وفوریافت میشود.
هرچندکه بااستخراج معادن وسروصدای وسایل حفاری صدمه زیادی با اکوسیستم منطقه واردشده است.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا