سوغاتی و خوراکیهای ارزوئیهارزوئیه

هندوانه ارزوئیه

هندوانه ارزوئیه

یکی از سوغاتی های شهرستان ارزوئیه هندوانه است.
آب و هوا و خاک مساعد موجب رشد این میوه خوشمزه شده است بطوریکه از هر هكتار مزارع هندوانه به طور متوسط ۳۰ تن هندوانه برداشت مي گردد و پيش بيني ميشود تا پايان فصل بيش از ۱۳۵۰۰۰تن محصول برداشت و جهت صادرات به استانهاي همجواروساير استانهاي كشور حمل گردد .
در زمينه برداشت هندوانه در شهرستان ارزوئيه براي بيش از ۴۰۰۰نفر به طور مستقيم و غير مستقيم اشتغالزايي فصلي شده است.

محصول هندوانه ارزوئيه ،بدليل دارابودن اقليم مناسب وپتانسيل مستعد ،داراي طعمي بي نظير وبسيار شيرين،گوارا ودلچسب مي باشد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا