بافتاماکن تاریخی بافت

کهنسال ترین درخت گردوی جهان در بافت

کهنسال ترین درخت گردوی جهان در بافت

کهنسال ترین درخت گردوی جهان در منطقه “گردو دره کار” این بخش حفاظت میشود.

 سن این درخت به عنوان یکی از اولین گونه های گردوی جهان ، دو تا سه هزار سال تخمین زده شده است.

تنه اصلی این درخت از بین رفته و به حدود ۲۰ تنه تبدیل شده است.

محققان این درخت را به عنوان “ژنو تیپ” (ژن گونه ) اصلی شناسایی کردند.

هم اکنون کهنسال ترین درخت گردوی جهان، پنج هزار دانه گردو در سال ثمر دهی دارد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا